Zaproszenia do zoenia oferty cenowej na przeprowadzenie 10 szkole
Start Ogłoszenia Zaproszenia do zoenia oferty cenowej na przeprowadzenie 10 szkole

PostHeaderIcon

Flaga UE  LogoLGD Logo Leader
Logo PROW

Ostrw Mazowiecka, 26.01.2015 r.

Zaproszenie do skadnia oferty

Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? zaprasza do zoenia oferty na wykonanie usugi polegajcej na przeprowadzeniu szkole podsumowujcych dziaalno LGD ?ZIELONE SIOO? oraz przedstawieniu nowej perspektywy finansowej PROW na lata 2014-2020.

Zamwienie zwizane jest z realizacj projektu LEADER realizowanego w ramach PROW 2007-2013, wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania 4.31 ?Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania nabywanie umiejtnoci i aktywizacja? Osi 4 PROW 2007-2013.

I. Opis przedmiotu zamwienia.

Przedmiot zamwienia obejmuje wykonanie usugi polegajcej na przeprowadzeniu
10 (dziesiciu) szkole podsumowujcych dziaalno Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? w latach 2009 - 2015 oraz przedstawieniu nowej perspektywy finansowej PROW na lata 2014-2020.

Liczba godzin jednego szkolenia ? 2 godz.

II. Miejsce realizacji zamwienia: Nur, Makinia Grna, Ostrw Mazowiecka, Andrzejewo, Stary Luboty, Wsewo, Zarby Kocielne, Szulborze Wielkie, Boguty Pianki, Brok.

III. Termin realizacji zamwienia: luty - marzec 2015 r.

IV. Sposb i termin zoenia oferty:

Ofert naley zoy w formie pisemnej w siedzibie LGD ?ZIELONE SIOO? w Ostrowi Mazowieckiej, ul. L. Mieczkowskiego 4 (I pitro) lub przesa poczt elektroniczn na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 30 stycznia 2015 r. do godz. 16.00.

V. Warunki wykonania zamwienia:

O udzielnie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy wyka si posiadanym co najmniej 3-letnim dowiadczeniem zawodowym niezbdnym do wykonania zamwienia.

VI. Kryteria oceny ofert:

  • cena brutto,
  • dowiadczenie.

VII. Kontakt:

Szczegowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu (29) 74 520 20.

Biuro LGD ?ZIELONE SIOO? skontaktuje si z Wykonawc, ktrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz.

Uwaga: Zapytanie ofertowe suy rozeznaniu rynku i nie zobowizuje LGD ?ZIELONE SIOO? do zoenia zamwienia. LGD moe zoy zamwienie podpisujc umow
z wykonawc, bd odstpi od zoenia zamwienia.