Start

PostHeaderIcon

W dniu 17 maja br. w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawiciele Zarzdu Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? podpisali umow o warunkach i sposobie realizacji Strategii  Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno na lata 2014-2020 (LSR). Zawarcie umowy ramowej umoliwia wdraanie LSR na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia. Wnioskodawcy z terenu naszej LGD bd mogli ubiega si o dofinansowanie. czna kwota przewidziana na wdraanie Strategii LGD ?ZIELONE SIOO? to 7.000.000,00 zotych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W dniu 10 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyo si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?. W obradach uczestniczyo 28 czonkw Stowarzyszenia, ktrym przewodniczy p. Zbigniew Kamiski Starosta Ostrowski.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

Uprzejmie informuj, e w dniu 10 czerwca 2016 r.o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Więcej…

 

PostHeaderIcon

W zwizku z potrzeb aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno obszaru LGD "ZIELONE SIOO" zwracamy si do Pastwa z prob o powicenie kilku chwil i wypenienia poniszego formularza anonimowej ankiety.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenie

W zwizku z potrzeb aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno obszaru LGD ?ZIELONE SIOO? (LSR), wybranej do realizacji w latach 2016-2023, serdecznie zapraszamy Pastwa do udziau w spotkaniu szkoleniowym. Celem spotkania jest skonsultowanie z lokaln spoecznoci propozycji zapisw aktualizujcych LSR.

Więcej…