Start

PostHeaderIcon Nabór wniosków nr 4/2017

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 2 (P.2) 

„Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”

Więcej…

 

PostHeaderIcon Nabór wniosków nr 3/2017

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1)
„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

- grupy defoworyzowane

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenia

W zwizku z zaplanowanym przez Lokaln Grup Dziaania ?ZIELONE SIOO? naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach poddziaania 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno?, ktry odbdzie si w terminie 29 maja ? 12 czerwca br., serdecznie zapraszamy mieszkacw gmin z terenu powiatu ostrowskiego wchodzcych w skad LGD do udziau w szkoleniu dotyczcym informowania o zasadach i moliwociach ubiegania si o dofinansowanie w ramach ww. poddziaania.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Wizyta studyjna przedstawicieli LGD ?Razem dla Radomki?

W dniu 24 kwietnia br. gocilimy 12-osobow grup przedstawicieli samorzdw z obszaru dziaania LGD ?Razem dla Radomki? oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Zwizek Gmin Radomka. Wizyta miaa charakter studyjny i bya elementem trzydniowego seminarium pn.: ?Dowiadczenie w realizacji PROW 2007-2023 - dobre praktyki i realizacja zada wasnych PROW 2014-2020?. Wizyta pozwolia na wymian informacji i dowiadcze w realizacji projektw wspfinansowanych w ramach LEADERA w minionym okresie programowania oraz prezentacj inwestycji gminnych zrealizowanych z udziaem rodkw krajowych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zaproszenie na Kiermasz

zaproszenie na kiermasz 2017